Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
247.
Decyzja Nr 335/MON z dnia 21 sierpnia 2015 r. uchylająca decyzję w sprawie udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówień sprzętu wojskowego
Minister Obrony Narodowej 2015.08.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.08.24 10:48
Treść aktu: