Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
247.
Decyzja Nr 298/MON z dnia 21 lipca 2014 r. zmieniająca decyzję budżetowa na 2014 r.
Minister Obrony Narodowej 2014.07.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.07.23 12:03
Treść aktu: