Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
247.
Decyzja Nr 297/MON z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego
Minister Obrony Narodowej 2013.10.11
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.10.11 13:27
Treść aktu: