Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
247.
Decyzja Nr 200/MON z dnia 13 grudnia 2017 r. uchylająca decyzję w sprawie wdrożenia systemu kontraktowania usług poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2017.12.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.12.15 12:21
Treść aktu: