Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
247.
Decyzja Nr 197/MON z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku „Regulaminu funkcjonowania dyrektorów programów operacyjnych oraz kierowników projektów”
Minister Obrony Narodowej 2019.12.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.12.02 11:26
Treść aktu: