Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
247.
Decyzja Nr 167/MON z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie porozumień zawieranych ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczących obrotu sprzętem lub technologiami wojskowymi
Minister Obrony Narodowej 2021.11.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.11.26 13:35
Treść aktu: