Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
246.
Decyzja Nr 332/MON z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2015
Minister Obrony Narodowej 2015.08.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.08.20 11:16
Treść aktu: