Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
246.
Decyzja Nr 297/MON z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zaopatrywania w prasę komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.07.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.07.17 11:58
Treść aktu: