Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
246.
Decyzja Nr 296/MON z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej w resorcie obrony narodowej systemu informatycznego zarządzania zasobami etatowymi ETAT po modernizacji
Minister Obrony Narodowej 2013.10.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.10.09 13:16
Treść aktu: