Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
246.
Decyzja Nr 196/MON z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2019.12.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.12.02 11:22
Treść aktu: