Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
246.
Decyzja Nr 166/MON z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2021
Minister Obrony Narodowej 2021.11.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.11.24 12:26
Treść aktu: