Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
245.
Decyzja Nr 323/MON z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2015.08.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.08.12 11:36
Treść aktu: