Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
245.
Decyzja Nr 295/MON z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie prowadzenia kontroli w dowództwach, jednostkach wojskowych i komponentach zadaniowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zadeklarowanych do struktur wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej i realizowanych w ramach ich systemów kontroli
Minister Obrony Narodowej 2014.07.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.07.17 11:55
Treść aktu: