Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
245.
Decyzja Nr 294/MON z dnia 9 października 2013 r. w sprawie członkstwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Partnerstwie Zarządzania Wspólnymi Zasobami Materiałowymi funkcjonującego w ramach NATO Support Organization
Minister Obrony Narodowej 2013.10.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.10.09 13:11
Treść aktu: