Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
245.
Decyzja Nr 198/MON z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych
Minister Obrony Narodowej 2017.12.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.12.15 12:17
Treść aktu: