Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
245.
Decyzja Nr 165/MON z dnia 22 listopada 2021 r. uchylająca decyzję w sprawie szczegółowego trybu i zasad postępowania w zakresie sporządzania uzasadnienia konieczności zastosowania offsetu w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa
Minister Obrony Narodowej 2021.11.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.11.24 09:58
Treść aktu: