Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
244.
Decyzja Nr 322/MON z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2015
Minister Obrony Narodowej 2015.08.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.08.12 11:35
Treść aktu: