Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
244.
Decyzja Nr 293/MON z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji licencjonowania pilotów i nawigatorów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (ILPN-2013)"
Minister Obrony Narodowej 2013.10.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.10.09 13:05
Treść aktu: