Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
244.
Decyzja Nr 293/MON z dnia 15 lipca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługuja samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczalt miesięczny
Minister Obrony Narodowej 2014.07.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.07.17 11:53
Treść aktu: