Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
244.
Decyzja Nr 197/MON z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2017 r.
Minister Obrony Narodowej 2017.12.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.12.15 12:16
Treść aktu: