Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
244.
Decyzja Nr 194/MON z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Jednostki Wojskowej AGAT
Minister Obrony Narodowej 2019.12.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.12.02 10:55
Treść aktu: