Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
244.
Decyzja Nr 164/MON z dnia 22 listopada 2021 r. uchylająca decyzję w sprawie szczegółowego trybu i zasad postępowania w zakresie opracowywania założeń do oferty offsetowej, projektu umowy offsetowej, oceny ofert offsetowych oraz prowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy offsetowej
Minister Obrony Narodowej 2021.11.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.11.24 09:53
Treść aktu: