Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
243.
Decyzja Nr 274/MON z dnia 4 października 2013 r. w sprawie nadania imienia patrona 4. Zieleniogórskiemu Pułkowi Przeciwlotniczemu
Minister Obrony Narodowej 2013.10.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.10.07 10:42
Treść aktu: