Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
243.
Decyzja Nr 196/MON z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2017
Minister Obrony Narodowej 2017.12.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.12.13 09:12
Treść aktu: