Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
243.
Decyzja Nr 193/MON z dnia 27 listopada 2019 r. uchylająca decyzję w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu reagowania na incydenty komputerowe w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2019.11.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.11.29 11:09
Treść aktu: