Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
242.
Decyzja Nr 195/MON z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2018 r.
Minister Obrony Narodowej 2017.12.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.12.13 09:10
Treść aktu: