Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
242.
Decyzja Nr 162/MON z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw administrowania zarejestrowanym zbiorem danych osobowych „MAJĄTEK”
Minister Obrony Narodowej 2021.11.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.11.22 12:40
Treść aktu: