Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
241.
Decyzja Nr 290/MON z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez Batalion Zabezpieczenia Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego
Minister Obrony Narodowej 2014.07.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.07.09 13:14
Treść aktu: