Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
241.
Decyzja Nr 266/MON z dnia 20 września 2013 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2013
Minister Obrony Narodowej 2013.09.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.09.26 13:46
Treść aktu: