Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
241.
Decyzja Nr 192/MON z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2019
Minister Obrony Narodowej 2019.11.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.11.27 11:27
Treść aktu: