Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
240.
Decyzja Nr 289/MON z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie Standardu Kształcenia Wojskowego dla kandydatów na oficerów - Minimalne Wymagania Programowe
Minister Obrony Narodowej 2014.07.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.07.09 13:12
Treść aktu: