Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
240.
Decyzja Nr 270/MON z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2013
Minister Obrony Narodowej 2013.09.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.09.26 12:32
Treść aktu: