Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
240.
Decyzja Nr 195/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Obrony Narodowej do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, wobec których Minister Obrony Narodowej wykonuje uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa
Minister Obrony Narodowej 2012.07.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.07.03 14:02
Treść aktu: