Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
240.
Decyzja Nr 191/MON z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2019
Minister Obrony Narodowej 2019.11.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.11.12 12:31
Treść aktu: