Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
240.
Decyzja Nr 160/MON z dnia 16 listopada 2021 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2021
Minister Obrony Narodowej 2021.11.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.11.16 12:06
Treść aktu: