Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
24.
Decyzja Nr 29/MON z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniajaca decyzję w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Orkiestry Wojskowej w Koszalinie
Minister Obrony Narodowej 2017.02.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.02.13 10:43
Treść aktu: