Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
24.
Decyzja Nr 21/MON z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie nadania imienia patrona 18. Pułkowi Przeciwlotniczemu
Minister Obrony Narodowej 2022.02.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.02.24 12:58
Treść aktu: