Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
24.
Decyzja Nr 20/MON z dnia 9 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2018.03.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.03.13 11:52
Treść aktu: