Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
24.
Decyzja Nr 20/MON z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej”
Minister Obrony Narodowej 2020.02.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.02.13 11:42
Treść aktu: