Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
24.
Decyzja Nr 19/MON z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Instrukcji organizacji lotów oznaczonych statusem HEAD w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"
Minister Obrony Narodowej 2012.02.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.02.13 11:23
Treść aktu: