Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
24.
Decyzja Nr 16/MON z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.02.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.02.12 10:42
Treść aktu: