Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
239.
Decyzja Nr 269/MON z dnia 25 września 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.09.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.09.26 12:29
Treść aktu: