Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
239.
Decyzja Nr 193/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
Minister Obrony Narodowej 2012.07.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.07.03 13:58
Treść aktu: