Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
239.
Decyzja Nr 159/MON z dnia 12 listopada 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania i wdrożenia programów wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych
Minister Obrony Narodowej 2021.11.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.11.15 13:32
Treść aktu: