Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
238.
Decyzja Nr 286/MON z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Pełnomocników Ministra Obrony Narodowej do Spraw Kontroli
Minister Obrony Narodowej 2014.07.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.07.09 13:08
Treść aktu: