Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
238.
Decyzja Nr 191/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2012
Minister Obrony Narodowej 2012.07.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.07.03 10:58
Treść aktu: