Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
238.
Decyzja Nr 158/MON z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie uruchomienia II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych
Minister Obrony Narodowej 2021.11.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.11.15 13:30
Treść aktu: