Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
237.
Decyzja Nr 285/MON z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie planowania i koordynacji działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.07.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.07.09 13:07
Treść aktu: