Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
237.
Decyzja Nr 188/MON z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Minister Obrony Narodowej 2019.11.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.11.12 12:12
Treść aktu: