Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
236.
Decyzja Nr 284/MON z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie powolania zespołu do spraw opracowania i wdrożenia systemu komunikacji strategicznej w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.07.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.07.09 13:06
Treść aktu: